- Om Calle - Calle just nu - Vad har Calle gjort? - Bög, så funkar det - Pressbilder -

Calle Norlén har skrivit en "homo-handbok":
- Det behövs en kompass i bögdjungeln!

Gör bögtestet nu online!

"Bög - så funkar det" heter en ny bok som ska hjälpa homosexuella killar, deras vänner och familjer att förstå hur det är att leva "gay".
   - Men också att skratta åt alltihop, säger författaren Calle Norlén.

En "handbok för homokillar" - ska det vara nödvändigt?  Ja, det tycker Calle Norlén som själv efter tio år i bögvärlden fortfarande då och då trampar fel:
   - Hela samhället är en enda stor handbok för heterosexuella, från mamma-pappa-barn-lekar i dagisåldern till varenda hollywoodfilm vi ser som vuxna. Då kan vi bögar åtminstone få en liten kompass.
   Som journalist har han märkt hur medias intresse för homovärlden har ökat markant de senaste åren, men att kunskapsluckorna fortfarande är stora och fördomarna utbredda.
   - Fortfarande finns det många som tror att den ena spelar man och den andra kvinna i ett homosexuellt förhållande. Eller att en ung pojke skulle kunna "förföras" till en läggning han egentligen inte har.
   - I USA kryllar det av homohandböcker, men de få svenska skrifter som finns är ofta problemorienterade och humorlösa. "Bög - så funkar det" är en bok jag själv skulle vilja läsa och kunna stoppa i händerna på nyfikna.
   Humorn är viktig, menar han. Det behövs fler självironiska och färre självömkande skildringar av bögar.
   - Visst finns det fortfarande missförhållanden, men detta bör inte överskugga att det faktiskt både är kul och komiskt att vara homo.
   I handboken, som ges ut av Bokförlaget DN, beskrivs utförligt det komiska, till exempel många bögars fixering vid hår - allt från minutiöst gelaterade frisyrer till vaxade bringor. Andra munterheter är en "rasbiologisk" analys av de vanligaste bögtyperna - från den klassiska "fjollan" med mjuka handleder till den obstinate nykomlingen "queer-punkaren".
   - Jag bekämpar fördomar delvis genom att stryka dem medhårs, menar Calle Norlén. Det är en svår balansgång, men jag tror och hoppas att tiden är mogen för att även svenska bögar ska kunna skratta åt sig själva.
   - Vi behöver inte alltid ta oss själva på så stort allvar. Att vara bög handlar ju bara om att förälska sig i en annan människa - knappast något unikt koncept i världshistorien.
   - Vi gör det bara i någon av samma kön. Och i tajtare t-shirts.


Läs några kapitel - Beställ boken direkt! - Recensioner & pressklipp